Karl Storz TelePack NTSC Video System
Condition: Used
20043120

Karl Storz TelePack NTSC Video System