Karl Storz 5 Fr Flexible Biopsy Forceps, Straight, 30 cm
Condition: Used
27095Z

Karl Storz 5 Fr Flexible Biopsy Forceps, Straight, 30 cm