Olympus URF-V2 Superslim 8.4 Fr Flexible Video Ureteroscope
Condition: Used
URF-V2

Olympus URF-V2 Superslim 8.4 Fr Flexible Video Ureteroscope

$8,000.00