Storz 45° Biopsy Forceps
Condition: Used

Storz 45° Biopsy Forceps